Supercoherence-frekvensverktyg

Frekvensverktyg påverkar alla nivåer inom oss – själsligt, mentalt, emotionellt och fysiskt. Detta beror på att de arbetar på energifältsnivå, vilket omfattar och påverkar
alla nivåer samtidigt och ständigt.

Klicka på bilderna för att uppleva dem i förstorat format.


Supercoherence ReturnToLove Frekvensverktyg/SRTLF ( 3600:-)
20140624-837120140624-836920140624-8370
Denna ask med 2 frekvensverktyg samt 2 energikort med den Gudomliga Modern utgör grunden i SUPERCOHERENCE-systemet.
De neutraliserar hållen energi i form av negativa känslor, tankar, blockeringar och trauman samt skapar koherens dvs. ett organiserat och ordnat ljusenergifält som är i fas  med den underliggande universella ordningen.    Läs mer…..
Instruktionsmanual på svenska för egenarbete/rensningsprocesser medföljer samt
2 set förvaringspåsar och support vid frågor/funderingar.


Supercoherence Water Frekvensverktyg/SWtrF ( 3600:-)

Vatten har minne. Det bär information från upplösta fysiska och kemiska substanser samt DESSUTOM på informations- och energiavtryck.
Det är inte tillräckligt att filtrera vatten för att göra det säkert eller välgörande för levande organismer.
Genom filtrering kan man rena vatten från fysiska partiklar och orenheter men det går inte rena energi- eller informationsavtryck. De finns fortfarande lagrat i vattnets fältminne. Läs mer…..
SWtrF levereras i ett set med två storlekar; en större för hemmabruk och en mindre som är enkel att ta med på resa. Oavsett storlek har båda exakt samma effekt, effektivitet och styrka.


Supercoherence Wellness Frekvensverktyg/SWF  ( 2100:-)
– Lila; för kvinnor och män/infattning sterling silver

SWF tillför exakt och precis information för ökat välmående på alla plan.
Att använda WELLNESS frekvensverktyg har fördelaktiga effekter.
Fallstudier påvisar olika förbättringar bland annat;
– förbättrad sömnkvalitet och sömnmönster
– ökad vitalitet och mer energi
– bättre immunförsvar
– mindre påverkan av EMF-strålning från mobiler, trådlösa nätverk, mobilmaster och       liknande
– lindring av tinnitus-liknande hörselstörningar
– starkare intuition och djupare kontakt med sig själv
Varje människa är unik och kalibreras utifrån individens behov.
Läs mer…


Supercoherence Exam-Interview Frekvensverktyg Female/SEIF-F (2100:-)
– Grön/orange för kvinnor/infattning sterling silver

Supercoherence Exam-Interview Frekvensverktyg Male/SEIF-M (2100:-)
– Blå/grön för män/infattning sterling silver

SEIF-F/SEIF-M kan med fördel användas vid situationer som kräver prestation, fokus, koncentration och ökad närvaro.
Det kan vara vid olika situationer, exempelvis:
– på arbetet; vid krävande möten/intervjuer.
– i skolan; under studier, vid prov/tentamen.
– under tränings-/yogapass eller för att förhöja idrottsprestationer.
Framförallt när vi behöver känna oss mer närvarande eller med andra ord önskar tillgång till en större del av vår potential.
Läs mer…


Supercoherence IAMFemale Frekvensverktyg/SIAMF (2100:-)
– Rosa för kvinnor/infattning i sterling silver
20140624-835420140624-835220140624-8353

Supercoherence IAMMale Frekvensverktyg/SIAMM (2100:-)
– Blå för män/infattning i sterling silver
20140624-835120140624-834920140624-8350
SIAMF/SIAMM stärker självkänslan och bygger upp självförtroendet. Den förbättrar, stärker och stödjer i relationer och vid förluster. Skapar möjlighet att vara djupare förankrad i sitt Jag och agera som en mer balanserad individ. Läs mer…..


Supercoherence IAMUniversal Frekvensverktyg/SIAMU (2100:-).           – Transparent; för kvinnor och män/infattning i sterling silver

20140624-836220140624-836020140624-8361
Kallas kort för SIAMU/Jag är Du, vilket är det tysta budskapet som överförs av denna frekvensbärare.
En frekvens som förmedlar information om enhet, enighet och sammanhållning.
Den för oss varsamt bortom polariteterna som separerar oss. Här är vi ett med Alltet och sammankopplas själar emellan utan att bedöma och fördöma.
Allt är ett. Läs mer…..


Supercoherence PanicToCalm Frekvensverktyg/SPTCF (1800:-)
20140624-835920140624-835520140624-8357
SPTCF används för att grunda och lugna vår energinivå och därmed också vårt känsloliv. Den används med fördel vid stress, oro, rädslor, irritation/ilska, hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och liknande känslomässiga tillstånd. PanicToCalm-frekvensen används också med fördel vid flygrädsla.
SPTCF har även visat sig vara en kropps-relaterad frekvens som, med framgång, används för att lindra vid olika smärttillstånd. Läs mer…..