Supercoherence Water Frekvensverktyg/SWtrF

Planetens vatten fungerar som ett slutet system. Oavsett vart vattnet geografiskt befinner sig bär det ett gemensamt informationsminne av allt det varit med om. Det betyder att vårt dricksvatten bär på dessa minnen som överförs i våra kroppar och i biologiska strukturer.

Vatten är på många sätt ett mysterium. Det vi inte vet och förstår, när det gäller vatten, överstiger i allra högsta grad det vi vet, trots att vatten finns överallt och att det utgör grunden för allt levande på planeten.

Vatten är sårbart och vi måste vara extremt försiktiga med hur vi behandlar vårt vatten. Om vi inte omvärderar vårt förhållningssätt till vatten kommer det leda till att det stressar biologin och inte är passande för organiska system. Då kommer vatten försvaga alla system i sin helhet. Du – och alla livsformer – består i huvudsak av vatten. Att ta ansvar för sitt inre vatten likväl som det yttre borde vara en självklarhet.

Strukturerat vatten är oerhört viktigt eftersom strukturen, inte den kemiska sammansättningen, avgör vattnets egenskaper. Men vad bestämmer vattnets struktur? Information bestämmer strukturen. Det finns många olika typer av information. Den mest fundamentala informationen finns i fältets informationsmönster som bär på nyckeln till vad som tar form.

Några exempel på vad som förstör vattnets struktur:

— Fysiska och kemiska föroreningar; plast, kemikalier, oljeutsläpp, mediciner mm
— Elektromagnetiska föroreningar; Wi-fi, mobiltelefoner, mobilmaster, mikrovågor mm
— Radioaktivt avfall från kärnkraftverk och kärnvapen
— Emotionell och mental energiinformation
— Energisignaturer från substanser som tidigare löst upp i vatten
— Fysiska processer; vattnets struktur förstörs av att transporteras i rör där skarpa vinklar och högt tryck skadar vattnets naturliga virvelrörelse och intelligens

Det finns många olika sätt att strukturera vatten. Inget av dem är bättre eller sämre men riktar sig till olika aspekter av vattnet. Strukturens varaktighet är variabel beroende på omgivning och påverkan.

Att strukturera vatten är nödvändigtvis inte en fysisk process.

Det uppnås snarare med användning av subtila informations- och energiverktyg. Med rätt teknologi och verktyg är det enkelt att, på ett varaktigt sätt, åter-strukturera vatten till sitt ursprung. Vi är övertygade om att naturliga metoder är säkrast.

Det är angeläget och viktigt att återföra vattnet till sin ursprungliga natur och struktur.

SWtrF är ett frekvensverktyg i glas som kodats med energiinformation och återstrukturerar vattnet till sin ursprungliga natur. Det innebär att vattnets energiavtryck och minnen – från upplösta substanser eller andra ”erfarenheter” vattnet varit med om – neutraliseras och nollställs. Det återfår sin intelligens och kristallernas symmetri och skönhet återställs.

SWtrF innehåller även energisignaturen från silver. Anledningen är att silver är känt för sina antibakteriella och sårläkande egenskaper.

Silver anses även, av somliga, ha en esoterisk egenskap; att agera som bro mellan det fysiska och andliga planet.

När vatten åter-struktureras med SWtrF förändras inte den kemiska sammansättningen men kemikaliers effekt på våra biologiska system förändras. Ett av sätten detta kan ske på är när molekylsammansättningen ändrar rotationsriktning, vilket i sin tur ändrar deras biologiska effekt.

Hur används SWtrF?

  • Lägg SWtrF i vatten som används till att dricka, laga mat, skölja frukt och grönsaker, vattna blommor, i färdiga drycker som läsk, öl, vin eller alkohol, i ALLT som innehåller vatten.
  • Resefrekvensen är perfekt att använda när man är borta. Det är bara fantasin som sätter gränser.
  • Tillsätt en tesked strukturerat vatten i större mängder vatten (kannor, grytor, dunkar).
  • Det är tillräckligt för att skapa struktur i ostrukturerat vatten.

eller

  • Tejpa fast en SWtrF på din vattentank eller på ingående vattenrör i ditt hem för att skapa strukturerat vatten i samtliga kranar och vattenutkast.
  • SWtrF är avsedd att användas i kombination med vatten och vatten finns i allt levande.

Fördelen med SWtrF:

— Varar en livstid – bryts inte ned eller utplånas
— Inga negativa eftergifter – miljövänlig
— Påverkas inte av röntgenstrålning – lätt att ta med på resor
— Inga lösa delar eller reservdelar, ingen installation eller underhåll
— Snabb, enkel användning och super kraftfull
— Konstruerad av glas, vilket är giftfritt och ofarligt
— Ingen plast eller elektricitet
— Behöver inte rengöras

 

Supercoherence Water Frekvensverktyg/SWtrF

Frekvenser