Supercoherence IAMUniversal/SIAMU Frekvensverktyg

sänder ut det tysta budskapet:
Jag är en själ och en universell människa
Jag erkänner Dig som en själ och universell människa

Innan du är kvinna eller man är du en själ och människa.
Innan du är färgad eller vit är du en själ och människa.
Innan du är svensk eller utländsk är du en själ och människa.
Innan du är kristen eller av annan trossats är du en själ och människa.
Innan du är  fattig eller rik, stor eller liten, utbildad eller inte………så är du
en själ och människa.

Att kategorisera människor skapar separation och åtskillnad.
Det hindrar oss från att egentligen se vem vi har framför oss.
Vi har glömt bort vad som förenar oss och kan för det mesta bara se vad som splittrar oss.

All yttre påverkan som till exempel kulturella och religiösa traditioner samt våra programmeringar från omgivningen finns djupt inom oss.
De har också funnits där under en lång, lång tid i flera generationer, vilket gör dem
svåra – om inte nästan helt omöjliga – att göra sig av med även om vi gärna vill.

Denna omedvetna blindhet är orsak till diskriminering, konflikter, hat, krig och lidande
som vi tillfogar oss själva och andra.

IAMUniversal-frekvensen påminner oss om att vi aldrig kan förminskas inför någon annan och att vi inte heller är för mer än någon annan – oavsett vem vi än är.
Det finns inget högre än att erkänna oss själva som en själ på sin resa, som lär sig älska och bli älskad.
När det sker och vi automatiskt erkänner detta i någon annan – vem det än är – så kan vi  ära den människan precis så som vi ärar oss själva.

IAMUniversal-frekvensen går bortom polariteterna.
En frekvens som förmedlar information om enhet, enighet och sammanhållning.
Att vi bortom polariteterna som separerar oss är ett med Alltet. Vi ges möjligheten att

  • se andra och bli sedda
  • interagera och bli interagerade med
  • kringgå de, av vår omgivning, förvrängda och vantolkade filtren som färgar vår verklighetsuppfattning
  • sammankopplas själar emellan utan att vara fördömande
  • Allt är ett

IAMUniversal-frekvensen är inte till för att stärka vårt Jag, utan för att lösa upp skillnaderna mellan dig och mig så att vi på ett djupare plan kan förstå att
jag är du och du är jag och vi är en och att vi båda är universella människor.

<-Tillbaka

 

IamUniversal Frequency

IamUniversal Frequency

Frekvenser