Supercoherence IAMFemale/SIAMF IAMMale/SIAMM Frekvensverktyg

finns i två utföranden; rosa för kvinnor (female) och blå för män (male).

Vårt Jag kan av olika anledningar komma i obalans.
Detta beror på många personliga orsaker bland annat hur vår omgivning ser ut och hur vi påverkas av den, hur vi lever våra liv, vad vi möter och utsätts för och så vidare.

Redan som små blir vi bedömda och jämförda.
Vår omgivning programmerar oss med sina värderingar och normer som blir till antaganden om oss själva. Vi blir givetvis påverkade.
Den gemensamma faktorn är den förlorade kontakten med vårt Jag.
Det kan upplevas som förvirring eller en vilsenhet i tillvaron.

I AM/JAG ÄR-frekvensen återför oss till vårt Jag, där kraften och styrkan inom oss bor och skapar förutsättning att stå upp för oss själva och känna vårt egenvärde.
Den bygger upp och ger oss möjlighet att inta denna plats, att hitta hem till vårt Jag.
En svag självkänsla stärks och ett lågt självförtroendet byggs upp.
En justerad I am/Jag är- frekvens tillåter oss att inta vår rättmätiga plats i tillvaron.

När vi bär I AM/JAG ÄR-frekvensen skapas en koherent buffert som är till fördel för oss själva och för de som interagerar med oss.
Omvärlden upplevs genom vårt koherenta Jag och vi kommer uppfatta situationer och människor på ett annorlunda sätt.

När vår feminina eller maskulina I AM/JAG ÄR-frekvens är i balans ges vi möjlighet att
stå upp för oss själva på ett enkelt och självklart sätt, känna modet att visa vem vi är och ge uttryck för det.

I AM/JAG ÄR-frekvensen används bland annat i syfte att:

  • stärka en svag självkänsla
  • bygga upp en brist på självförtroende
  • förbättra relationer mellan partner/föräldrar/barn
  • stärka kvinnor i en mansdominerad miljö
  • stärka män i en kvinnodominerad miljö
  • stödja/stärka vid förlust av förälder/partner

Varje erfarenhet och upplevelse av I AM/JAG ÄR-frekvensen är individuell.
Processen startar just där Du befinner Dig i Ditt liv, eftersom Du är unik.
Var vaken för de små, små förändringarna som leder Dig mot det nya.

<-Tillbaka

 

Supercoherence IamFemaleFrequency

Supercoherence IamFemaleFrequency

Supercoherence IamMaleFrequency

Supercoherence IamMaleFrequency

 

 

 

 

 

 

Frekvenser