Supercoherence

Certifierad Supercoherence practitioner

Certifierad vägledare i Supercoherence

För fundamental förändring

Supercoherence programmet och dess frekvensverktyg skapar en genväg till förändring och personlig utveckling.
Av olika anledningar undviker vi att gräva för djupt i vårt undermedvetna och analysera våra svagheter och motstånd.
Orsakerna är många och de finns lagrade som kodad information i vårt ljusenergifält.

Vårt ego – den personlighet vi skapat genom livet – står i vägen som en barriär för att skydda gamla mönster och präglingar från att lösas upp och återskapa kontakten med den vi var ämnad att vara.

Den kodade informationen i frekvensverktygen skär genom egot som en laser och kommunicerar ordlöst med ljusets språk med de djupare dimensionerna av oss i vårt ljusenergifält.
På så vis tar vi in ny information som neutraliserar hållen/blockerad energi och åstadkommer förändring i våra liv. Läs vidare…..

Klicka på länkarna nedan, här finns mer information:

Hur fungerar och används Supercoherence frekvensverktyg.
Vad kan jag förvänta mig när jag använder Supercoherence frekvensverktyg?
VRBK-fotografering är Supercoherence referenssystem som visar skillnaden.  

Under fliken Supercoherence-frekvensverktyg får Du veta mer om de olika frekvensbärarna som ingår i SUPERCOHERENCE-programmet för att kunna utföra Ditt egenarbete.

Frekvenser