Supercoherence PanicToCalm/SPTCF Frekvensverktyg

är precis som namnet beskriver – ett frekvensverktyg som används för att grunda och lugna vårt ljusenergifält och därmed också vårt känsloliv.

När vår ”energivolym” är hög eller då vi utsätts för stressande och utmanande situationer kan vi ta hjälp av PanicToCalm-frekvensen.
Då bryts våra eskalerande känslor och rädslor för att omdirigeras till en lugnare nivå inom oss.
Det betyder inte att man undertrycker eller ”lägger locket på” sina känslor utan att energiriktningen ändras och vi kan möta vår omgivning på ett stabilare och lugnare sätt.

Det känns viktigt att poängtera att PanicToCalm-frekvensen inte neutraliserar eller löser upp de underliggande problem som orsakar situationen.
Jag rekommenderar då att man använder sig av SRTLFs som har den egenskapen.
Med andra ord är PanicToCalm-frekvensen ett superverktyg för att lindra och lätta, men skall inte anses som ett frekvensverktyg med en lösande mekanism.

Vi förvarar många omedvetna rädslor i vårt solar plexus område. Där hålls vår tilltrasslade känslomässiga energi på plats. Här kan vi uppleva oss knutna och spända utan någon tills synes uppenbar anledning.
Genom att placera och bära PanicToCalm-frekvensen över solar plexus förs vi till en lugnare plats inom oss där vi kommer till klarhet och insikt allteftersom de känslomässiga knutarna löses upp och frigörs.

PanicToCalm-frekvensen har också visat sig vara en kroppsrelaterad frekvens med fysiska effekter, vilket innebär att den också kan lugna våra olika kroppssystem på cellnivå.
Den har med framgång använts vid olika smärttillstånd såsom huvudvärk, migrän, mensvärk, magont mm.
Det har även uppnåtts lindring vid åksjuka, illamående, hicka och kramptillstånd.

PanicToCalm-frekvensen används med fördel vid:

• Oro, irritation, frustration, ilska, vrede, ångest, sorg
• Flygrädsla, rädsla inför tandläkar- eller läkarbesök samt andra rädslor av olika slag
• Hyperaktivitet
• Koncentrationssvårigheter
• Situation som kräver fokus; prov, examen, idrottsprestation och liknande
• Flykt och kamp beteende – då för att möjliggöra att rätt beslut fattas under mindre stresspåverkan

Vid extrema, återkommande situationer är en kombination av PanicToCalm-frekvensen och SRTLFs att föredra.
Endast fantasin sätter gränser, experimentera och upptäck vad som fungerar för Dig!

<-Tillbaka

 

Supercoherence PanicToCalm Frequency

Supercoherence PanicToCalm Frequency

Frekvenser