Tjänster & Arvoden

Monokrom Ljusbehandling 1 gång 600:-(test/påfyllning)
Monokrom Ljusbehandling* 4 gånger 2000:-
Supercoherence/vägledning 1 timma 700:-
1,5 timma 1050:-
2 timmar 1300:-
Ljusenergibehandling*/** 4 gånger 2400:-
Samtal; SER-metoden 1 timma 700:-
1,5 timma 1050:-

*Vid bokning av 4 Monokroma ljusbehandlingar eller Ljusenergi-behandlingar erhålls paketpriset om betalning sker vid första behandlingstillfället.
**Monokrom ljusbehandling & Supercoherence frekvensverktyg i kombination.

Jag tar emot kontantbetalning och Swish #123-617 33 06

Information och tidsbeställning 0702 – 21 23 21

Välkommen!