Supercoherence Wellness Frekvensverktyg/SWF

tillför exakt och precis information för ökat välmående på alla plan.
WELLNESS-frekvensen arbetar multidimensionellt för att kalibrera och optimera våra energisystem enligt vår källkod.
GEMENSAMMA upplevelser för många användare är:

– FÖRBÄTTRAD SÖMNKVALITET OCH SÖMNMÖNSTER
Olika erfarenheter har rapporterats. Många som haft problem med att sova en helt natt upplever på sikt att de sover längre tidsintervaller innan de vaknar, andra sover en hel natt men mindre antal timmar. Det sistnämnda verkar höra ihop med att när sömnkvaliteten ökar minskar behovet av att sova lika många timmar som tidigare.
De flesta uppger att de känner sig mer utvilade generellt.

– ÖKAD VITALITET OCH MER ENERGI
Oavsett om man har sömnproblem eller ej kan man känna sig låg och kraftlös utan direkt orsak.
WELLNESS-frekvensen har en positiv inverkan på våra energisystem och ger oss tillgång till livskraften vilket på sikt genererar en mer stabil energinivå som gör att vi orkar mer i vardagen.

– BÄTTRE IMMUNFÖRSVAR
De som ofta är småkrassliga och lätt blir sjuka upplever att det avtar med tiden när de använder WELLNESS-frekvensen.
Ett stärkt immunförsvar är uppenbarligen orsaken. Detta ligger på ett fysiskt plan och anses därför som en sidoeffekt eftersom Supercoherence frekvensverktyg inte är avsedda för att bota medicinska åkommor.
Men när allt kommer omkring så är människan ändå en enhet av en mängd olika system som samarbetar och påverkar varandra.

– MINDRE PÅVERKAN AV EMF-STRÅLNING FRÅN MOBILER, TRÅDLÖSA NÄTVERK, MOBILMASTER OCH LIKNANDE.
I vår osynliga verklighet trängs enorma mängder frekvensvågor. Detta eskalerar och ökar snabbt i takt med den teknologiska utvecklingen.
Våra celler utsätts för stress på en subtil nivå vilket hos många yttrar sig med ökad sensibilitet. Flera känsliga användare har upplevt lindring och en minskning av symptom kopplade till sin överkänslighet när de använder WELLNESS-frekvensen.

– LINDRING AV TINNITUS-LIKNANDE HÖRSELPROBLEM
Bakgrundsbrus, tjut och pipande ljud som kommer och går är inte ovanligt.
Symptomen ingår i begreppet tinnitus men det finns inte alltid en dokumenterad hörselskada eller bakomliggande orsak. Det finns många teorier och antaganden men de är svåra att bevisa. Stress kan vara en orsak men det kan också vara en effekt av påverkan från EMF-strålning.
Oavsett så har ett flertal upplevt en lindring av sina tinnitus-liknande problem i samband med användandet av WELLNESS-frekvensen.

– STARKARE INTUITION OCH DJUPARE KONTAKT MED SIG SJÄLV
Detta är en intressant observation, inte enbart för att det är en högst personlig betraktelse utan också för att den leder till en och samma utgångspunkt.
När jag sammanställer ovanstående erfarenheter och upplevelser leder alla trådar till en gemensam nämnare – TALLKOTTKÖRTELN. Stor som en ärta men med enorm betydelse för vårt välbefinnande.

Denna fysiska lilla körtel är en del av vårt endokrina system vilket betyder att den samarbetar med andra körtlar.
Dess huvuduppgift är att producera MELATONIN – en livsviktig antioxidant som agerar ”dammsugare” när vi sover för att ta hand om kroppens döda celler så de inte ligger kvar och härsknar. Om inte melatoninproduktionen fungerar tillfredställande blir resultatet nedsatt immunförsvar, med allt vad det innebär.

Fysiologiskt ökar tallkottens melatoninproduktion när det blir mörkt och vi förbereder oss för sömn. Den är med andra ord ljuskänslig och reagerar på energi.
Forskare har upptäckt att tallkotten inte kan känna skillnad på ljusets frekvenser och frekvenser från elektromagnetiska fält. Den tolkar alla frekvenser som ljus.
Innebörden blir att den EMF-strålning som omger oss i form av trådlösa nätverk, mobiler och datorer feltolkas som ljusfrekvenser.
Konsekvensen blir en OBALANSERAD MELATONINPRODUKTION vilket påverkar oss på många olika sätt;
– VI SOVER MINDRE BRA
– KÄNNER OSS ENERGILÖSA
– FÅR ETT SÄMRE IMMUNFÖRSVAR
– BLIR KÄNSLIGARE FÖR YTTRE OCH INRE PÅVERKAN

Många av de som hittills använt sig av WELLNESS-frekvensen upplever att SAMTLIGA av dessa FAKTORER har förbättrats.
Kalla det tur, slump eller tillfällighet…jag är övertygad om att slumpen inte är någon tillfällighet.
Bästa förutsättningen för ökat välmående börjar i vårt ljusenergifält.
När vi är koherenta med denna fundamentala struktur fasas vi samman med vår källkod och vårt ursprung – den underliggande ordningen.

En annan aspekt är att tallkottkörtelns vävnad består av liknande celler som ögats retina/näthinna, vilket får den mytomspunna körteln att bli än mer intressant.
Metafysiskt anses den vara en form av all-seende inre öga som bidrar till en ökad förmåga att se inåt vilket leder till ett mer överskådligt, högre perspektiv.
Inom esoteriken är tallkottkörteln porten till vårt så kallade Högre Jag/Anden som i sin tur är vår pipeline för själsenergin.

Precis som övriga frekvensverktyg i SUPERCOHERENCE-familjen är WELLNESS-frekvensen kalibrerad i ett koherent ljusenergifält.
Den rekommenderas att användas DAGTID, REGELBUNDET och LÅNGSIKTIGT för bästa effekt.

 

Frekvenser