SER-terapi

representerar…..
Diplom SER terapeutS
AMTAL
ENERGIFLÖDESANDNING REGRESSION

Som SER-terapeut möter jag mina klienter där de befinner sig just nu i livet.
Med närvaro, medkänsla och ett tillåtande förhållningssätt.
Alla delar av oss får ta plats såväl intellekt, kropp och känslor som själen.
Att söka och finna ett ankare i djupet av sin själ, som en stabilitet i tillvaron när det känns vilset.
Att vilja ha nuet och acceptera det precis som det är, hur än livet ser ut just nu, kan kännas svårt men är fullt möjligt.
När det är dags att finna nya vägar i livet kan SER-terapi vara ett redskap och SER-terapeuten en vägledare vid Din sida.
Det är lättare att få nya perspektiv och skapa förändring när man inte är ensam på
livets stig.

Mer finns att läsa om denna terapiform på
Akademien för SER-terapis hemsida:
www.serterapi.se