Välkommen till vår osynliga värld!

Våra känslor och tankar syns inte men är i allra högsta grad verkliga.
De kan få livet att kännas som en berg- och dalbana, men också ses som en tillgång och användas för att vägleda oss i livet.
Känslor och tankar är förmodligen universums mest kraftfulla energier.

Vårt ljusenergifält är förvaringsplatsen för våra känslor och tankars energiladdningar. Genom att kommunicera med ljusenergifältet kan vi neutralisera negativ, hållen energi som skapar motstånd och håller oss tillbaka.
Livet ges då möjlighet att ta en ny riktning.

Supercoherence och Monokromt ljus skapar förändring och utveckling i Ditt liv.
Båda systemen tillför vårt ljusenergifält ny information i form av ljus.

Läs mer…