Supercoherence Exam-Interview Frekvensverktyg Female/SEIF-F och Male/SEIF-M

erbjuds i två utföranden:
Grön/Orange för kvinnor (Female) eller Grön/Blå för män (Male)

SEIF frekvensverktyg tillför ljusenergiinformation på ett sofistikerat och elegant vis i den omfattning bäraren kan att ta emot.
Syftet är att öka fokus och koncentration vilket är ett resultat av högre medvetenhet och närvaro i nuet.

Detta frekvensverktyg kan med fördel användas vid situationer som kräver prestation, fokus, koncentration och ökad närvaro.
Det kan vara vid olika situationer på arbetet; vid krävande möten/intervjuer, i skolan; under studier, vid prov/tentamen, under tränings-/yogapass eller för att förhöja idrottsprestationer.
SEIF är ett bra hjälpmedel när vi behöver känna oss mer närvarande eller med andra ord önskar tillgång till en större del av vår potential.

Det finns många tillfällen då vi är i behov av att vara mer närvarande, koncentrerade och fokuserade. Vi har alla dagar då vi känner oss splittrade och ändå behöver leverera, vara kreativa eller prestera. SEIF frekvensverktyg stödjer vårt energifält när vi behöver det.
Både yttre och inre faktorer påverkar oss i vår vardag så vi blir mer fragmenterade, splittrade och okoncentrerade. Vi blir ofta avbrutna av annat i vår omgivning som pockar på uppmärksamhet, inte minst social medier och andra kommunikationsformer.

En vanlig inre faktor kan vara att vi oroar oss för hur saker och ting ska bli i framtiden eller att vi tänker på något man kunde gjort annorlunda.
Då är det svårt att hålla oss samman och fullfölja det vi gör. Det leder till att vi blir mindre närvarande i nuet där vi faktiskt har störst möjlighet att påverka det som komma skall genom ett medvetet val.

När vi integrerar SEIF frekvensverktyg blir vårt medvetande mer samlat och riktat – likt en laser – och effekten blir mer optimal.
Frekvensverktyget skapar ordning i vårt energifält. Ordningen leder till att inkommande information/intuition blir mer lättillgänglig, vilket i sin tur gör att energifältet lugnar sig eftersom den underliggande ordningen känns igen.
Cellstressen minskar och man blir mindre fragmenterad och istället mer fokuserad. Koncentrationsförmågan ökar och därmed höjs också prestationsnivån, det hänger samman.

SEIF frekvensverktyg bärs runt halsen och används vid de tillfällen man önskar ta del av effekten. Givetvis utgår man från sitt individuella behov.
Vårt medvetande är obegränsat och det finns därför inga egentliga gränser för vad vi kan erfara. Eftersom vi alla är unika kan upplevelsen variera beroende på behov och vart man befinner sig i sin personliga utveckling.
Det är inte ovanligt att man upplever sig mer klarseende, mer effektiv och ser på situationer med ett nytt perspektiv när man bär SEIF runt halsen.

EXPERIMENTERA – ERFAR – UPPLEV optimal effekt för dig.

Frekvenser