Hur fungerar och används Supercoherence frekvensverktyg?

Utgångspunkten i Supercoherence programmet är att människan är en energivarelse.
Cellerna i våra kroppar kommunicerar och utbyter information genom subtila ljussignaler.
 Principen är den samma – men dock betydligt mer finstämd – i den dimension av oss som vi inte ser eller har tillgång till i vår fysiska tillvaro, det vill säga vårt ljusenergifält.
Detta innebär att vi fundamentalt består av ljusenergi och med andra ord är 
ljusenergivarelser.

När vi utför ett energiarbete med Supercoherence frekvensverktyg är det viktigt att förstå att vi rör oss i en osynlig verklighet som är omätbar med teknisk utrustning.
Åtminstone utifrån den teknologi som existerar i nuläget.
Hertz-frekvenser som existerar i vår fysiska verklighet är mätbara ända ned på cellnivå.
På subatomär nivå gäller andra lagar.
Energifrekvenser i denna subtila verklighet benämns ”torsion-vågor/frekvenser”.
Dessa subtila frekvenser är inte mätbar på teknisk väg men vi kan klart och tydligt se effekten av dem med VRBK-fotografering, vårt referenssystem.

SRTLFs är kodade med frekvenser som fasar in vårt ljusenergifält med nollpunktsfältet.
Nollpunktsenergin är den energi som kvarstår då alla annan energi från ett system avlägsnats.
Nollpunkten är neutral, opåverkad och med ett ständigt flöde.

När vårt ljusenergifält fasas in på nollpunktsenergin påbörjas en neutraliseringsprocess av den hållna energin och vi förs tillbaka mot neutralt läge, dvs nollpunkten.
Det som håller vår energi är negativa känslor, tankar, upplevelser, trauman mm  som präglar vår tillvaro undermedvetet och omedvetet.
SRTLFs gör arbetet åt oss bara genom att fasa in oss på rätt frekvens och
skapar en förutsättning för själ(v)förverkligande.

Vi är komplexa varelser som tänker ca 60 000 tankar/dygn.
Varje tanke är länkad till en känsla – om än så omärkbar.
Innebörden blir att vi präglas av ca 120 000 energirörelser/dygn x 7 dagar/veckan x
52 veckor/år x vår ålder.
Hur många av dem är negativa?
En ekvation som påvisar människans komplexitet med ett ljusenergifält i ständig fluktuation och att vi består av många lager och skikt.
Det är här vi kan skapa bestående förändring i vårt liv genom att neutralisera det negativa och hållna.

Frekvenser

Supercoherence frekvensverktyg är unika.
Varje set är handblåst av glaskonstnärer i Devon, England.
I processen kodas de med exakt och precis information i form av ljusenergi-frekvenser.
De är konstanta.
Ditt ljusenergifält tar genast emot informationen och blir koherent, dvs. att det söker sig mot en igenkännlig, ursprunglig och underliggande ordning.

Supercoherence frekvensverktyg används genom att man bär dem på sig i ett hänge
eller i fickan.
För ett fördjupat arbete medföljer Instruktioner och rekommendationer för egenarbetet.
Samtliga frekvensverktyg lämpar sig utmärkt för distansarbete via våra energisignaturer.

Frekvensverktygens funktion kan jämföras med en cd skiva, vilken också är kodad ljusenergiinformation.
Skivan avläses av en laserstråle i en cd spelare.
Musiken i cd spelarens högtalare är resultatet.
Ditt ljusenergifält fungerar som lasertrålen i cd spelaren, det kodar av informationen som frekvensverktygen sänder ut och återskapar en ursprungsstruktur.
Resultatet är hur Du upplever och lever Ditt liv.

Supercoherence mätreferens är VRBK-fotografering, ett visuellt verktyg med analog polaroidkamera för att bedöma vårt ljusenergifälts status.
Vi vet därför att Supercoherence frekvensverktyg fungerar genom vårt kontrollsystem VRBK; Visuell Referens för BildKoherens (eng.VRIC=Visual Reference of Image Coherence).

Här kan Du läsa mer om det unika systemet med polaroid-fotografering.

<-Tillbaka

 

Frekvenser