VRBK – Visuell Referens för BildKoherens

är Supercoherence referenssystem för samtliga frekvensverktyg.
De har prövats och testats av många människor genom detta unika system med polaroidfotografering.  (eng. VRIC= Visual Reference of Image Coherence)

En ordinär polaroidkamera används för att ta fotografier med fast fokus i ett rum med koherent ljusfält, vilket är nödvändigt för att kunna skapa VRBK-bilderna.
Inom detta koherenta/organiserade ljusfält kommer alla förändringar i ett mänskligt ljusenergifälts beteende att registreras som en störning, vilket kameran i sin tur registrerar som en klar eller suddig bild.
Det mänskliga ljusenergifältets yttringar på den mest grundläggande nivån skiftar alltså mellan två yttringar och två ytterst olika energitillstånd, nämligen inkoherens(kaos) eller koherens(organiserat).
Detta hjälper oss förstå den radikala skillnaden mellan en suddig och klar bild.

VRBK-fotograferingen påvisar klart och tydligt hur tunn skiljelinjen är mellan den ”vanliga” verkligheten som vi förstår och tolkar utifrån våra tidigare erfarenheter och kunskaper, och en verklighet som är fullständigt extraordinär och som vi normalt inte kan se och uppfatta med våra fysiska ögon.

Klicka på länken nedan för att se bilder och läsa mer om VRBK-fotograferingen på Supercoherence engelska hemsida:
http://www.supercoherence7thsense.com/vric-imaging

<-Tillbaka

 

Frekvenser