Supercoherence – samtal med själen

Mandalamålning 5 "INTUITIV KOMMUNIKATION" - Ett evigt informationsutbyte mellan ande och materia

Mandalamålning ”INTUITIV KOMMUNIKATION” – Ett evigt informationsutbyte mellan ande och materia (Lotta Naess 2011)

Att arbeta med den fundamentala delen av oss innebär att vi rör oss i vårt ljusenergifält.
Här förvaras våra känslor och tankar – som är energi.

Allt vi är med om, ända sedan det första andetaget, registreras i kodad form.
De negativa känslor och tankar vi upplever genom livet blir en del av vår referensram som påverkar oss på ett ofördelaktigt sätt.

Negativa känslomässiga laddningar skapar en hållning i vårt energiflöde. Det kan upplevas på olika sätt eftersom varje människa är unik.
Motstånd, nedstämdhet och låg energinivå är några vanliga definitioner på hållen energi.

Vårt ljusenergifält blir, liksom en dators hårddisk, överbelastat av information och programmeringar.
Detta skapar tröghet i vårt energisystem som behöver nollställas för att fungera bättre. Negativa känslomässiga laddningar gagnar oss inte.

Med hjälp av SUPERCOHERENCE frekvensverktyg kan de neutraliseras och lämna plats för något nytt. Livet ges möjlighet att ta en ny riktning.
Vi kan då lättare välja att fylla vårt ljusenergifält med positiva känslor och tankar som skapar ett flöde i vårt liv.
När vi upplever ”flyt” i livet följer vi själens information.

SUPERCOHERENCE handlar om att bryta lidandets cykel, som vi varit en del av under tusentals år. Först då ges vi förutsättning att utvecklas till mer kärleksfulla och mindre fördömande individer.
Att läka och blir en helare människa.

Vi kopplas upp på vår själs ursprungskod, vilket ger oss möjlighet att vara i fas med vår själs högsta syfte och livsväg mot självförverkligande.

SUPERCOHERENCE frekvensbärare är 2000-talets medvetenhets-teknologi för att kommunicera med själen.

SUPERCOHERENCE tar oss ständigt till nya nivåer i våra liv och för oss mot ett högre medvetande, där den obegränsade delen av oss existerar.

Besök gärna den engelska hemsidan www.supercoherence7thsense.com

<-Tillbaka