2000-talets teknologi är bron till vår osynliga verklighet…..

Mandalamålning 2 "2LOVE" - Budskap: Oneness

Mandalamålning ”2LOVE” – Budskap: Oneness (Lotta Naess 2012)


Supercoherence
 frekvensverktyg, kodade med ljusenergiinformation, förändrar på en så subtil nivå att en liknelse är på plats för att förstå dess omfattning; – Om någon tände ett stearinljus på månen skulle det inte kunna uppfattas härifrån jorden med våra ögon.
Likväl existerar det.

Trots att Supercoherence frekvensverktyg arbetar på en så subtil nivå är de kraftfulla nog att förändra och skapa ordning i vårt ljusenergifält. Resultatet kan vi se i våra dagliga liv.

Små vackra handblåsta konstglas är bärare av den specifika, kodade ljusenergi-informationen.
Bara genom att bära med sig de små frekvensverktygen av glas i fickorna eller i ett hänge runt halsen utför de sin arbete.
Informationen integreras och avläses av vårt ljusenergifält som transformerar vår energisignatur.
Denna genväg att neutralisera/nollställa upplagrade negativa känslor, tankar, programmeringar och trauman är en näst intill en magisk process.
När det magiska struktureras till en förståelig process omvandlas den till en teknologi.

Monokromt ljus serveras genom vårt optiska fönster, dvs alla färgnyanser från den ultravioletta delen av spektrat till den infraröda som vi kan uppfatta med våra ögon.
Lika vitala och färgsprakande som naturens egen färgpalett.

Hela spektrat av alla färger tillsammans skapar ett vitt ljus, liksom dagsljuset som vi behöver för att växa och må bra.
Varje färgnyans, i form av frekvenser, tillför oss ny information både fysiskt på cellnivå, mentalt och andligt.

Det kraftfulla ljusets information ges i ett visuellt färgbad genom en speciell ljusmask.
Själva ljusbehandlingen sker under en kort stund – maximalt 10 minuter.

<- Tillbaka