Om mig

Mandalamålning 8 "GUDOMLIG PERFEKTION" - Budskap: Läker och Förenar

Mandalamålning ”GUDOMLIG PERFEKTION” – Budskap: Läker och Förenar (Lotta Naess 2012)

Så här i efterhand förstår jag att min själ försökte göra sig hörd redan under 2003 men dess rop var allt för svagt, eller så var snarare mitt omvärldsbrus på alltför hög volym.
Men själen var envis och stod på sig.

Den hittade nya sätt att påkalla min uppmärksamhet. När den väl fick stopp på min blinda framfart i livet så gavs jag möjlighet att förändras.
Visst kan det kännas tryggt att slippa förändringar och ha kontroll över tillvaron, men det kan vara slitsamt att sträva emot ett liv som vill flöda utan att det i längden leder till konsekvenser.

Förändring utvecklar och ett flödande liv är spännande och framförallt lärorikt.
Vad fick mig då att förändras? Jo, ljus.
Olika frekvenser av ljus som tillförde ny information till mitt ljusenergifält – min mest fundamentala del.
Du kanske undrar: -Är det möjligt?
Ja, i allra högsta grad

Detta är 2000-talets medvetenhets teknologi för den moderna människan.

Att bryta lidandets cykel i våra liv, leva mer kärleksfullt och vara mindre fördömande – inte minst emot oss själva, och återknyta den förlorade kontakten med vår själs högsta syfte.
En möjlighet att läka känslomässigt, bli helare och påbörja vår vandring mot själ(v)förverkligande.

Vår omgivning påverkas och i förlängningen hela vår jord – om man tänker stort.

Men innan 2008 då?
Mitt yrkesverksamma liv har varit inriktat på ett gott mottagande och omhändertagande av andra människor, på olika sätt inom servicesektorn; rese-, flyg-, hotell- och restaurangbranschen.
Korta, intensiva möten med människors ytliga behov.

När jag närmade mig 30 blev jag mamma till en son och inom loppet av 5 år hade familjen utökats med ytterligare 2 söner.
Livet förändrades och en ny intensiv resa påbörjades, med allt vad det innebär.

Så fattade jag ett avgörande beslut; att säga upp mig från mitt arbete och vara mamma på heltid. Ett beslut jag aldrig ångrat.
Mitt liv bestod nu av 3 nya läromästare – 4 med min man.
Utan dem hade jag aldrig lärt mig allt det jag gjort under de senaste 20 åren.
Tack till er, männen i mitt liv, från mitt hjärta.

Idag har sönerna vuxit upp till 3 flotta grabbar som börjat lämna boet.
Det blir spännande att se vart deras livsväg leder dem.
Under dessa år har en längtan i mig väckts, att fortsätta möta människor men med andra behov.
Så mitt yrkesliv har tagit en ny riktning – fast på ett djupare plan.

<- Tillbaka