Monokrom ljusbehandling – friskvård i flera dimensioner

Mandalamålning 9 "NOLL" - Obegränsad & Oändlig Energi

Mandalamålning ”NOLL” – Obegränsad & Oändlig Energi (Lotta Naess 2011)

Färgbehandlingar är definitivt inte en ny uppfinning.
Människan har i alla tider använt sig av färg i olika utföranden för att behandla åkommor både till kropp och själ.
Man upptäckte redan i det gamla Egypten att färgat ljus var det mest effektiva mediet i terapeutiskt syfte.

År 1903 delades Nobelpriset i medicin ut till Niels Finsen från Danmark för hans forskning och upptäckter inom ljusterapin och dess läkande effekter.

Det moderna samhället har ett ökat beroende av konstgjord belysning, såväl yrkesmässigt som i privat bruk.
Den fotobiologiska (ljusets effekt på organismen) påverkan är enorm och frågan är hur man skall balansera förhållandena.

Ett enkelt och direkt tillvägagångssätt är att använda sig av monokromt ljus.
Det är högeffektivt och snabbt för den moderna människan att uppgradera hjärnans psykosociala funktioner i form av ljus och färgs varierande frekvenser.

Att kommunicera med oss själva på en djupare nivå kräver ett icke-verbalt uttrycksätt.
Den mänskliga hjärnan har en aversion mot språksymboler. Social kommunikation bygger endast till 5% på talade ord, i övrigt används kroppsliga och mer subtila sätt när vi utbyter information med varandra.

Om man ser tillbaka på den mänskliga utvecklingen så är språk en relativ nymodighet. Den gamla reptilhjärnan är inte intresserad av prat.
Genom ljus och färg kan man aktivt kommunicera med de icke-verbala delarna av hjärnan och på så sätt öppnas helt andra psykologiska möjligheter och vi får tillgång till mycket djupare medvetandenivåer.

Man kan tala med själen.

Besök gärna www.monocrom.se

<- Tillbaka